سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
انسان خطای آموزگارش را نشناسد، تا آنکه اختلاف [و دیگر نظرات]را بشناسد . [ایّوب علیه السلام]